H5P Prioriteit | Priority | 2:25

Vraag

Hoe draag je bij aan een goede prioriteit van een aantal stellingen?

Plug-in

In deze microtraining geef ik antwoord op de vraag hoe je dat doet met de ‘H5P Prioriteit’. Ik ga ervan uit dat je als beheerder de interacties kunt selecteren in de H5P hub. Heb je de H5P plug-in nog niet geïnstalleerd in je Moodle (versie 3.11.x of lager) en/of WordPress website, ga dan naar platformen.

Aanleiding

Het prioriteren van stellingen is een belangrijk aspect van een effectieve besluitvorming. Het vereist een kritische analyse van de relevantie en de impact van elke bewering. Dit proces vergt vaardigheid in het wegen van verschillende standpunten en het herkennen van fundamentele punten. Het prioriteren van stellingen biedt aanzienlijke voordelen in diverse contexten, zoals:

  1. Efficiëntie: Het helpt bij het efficiënt toewijzen van tijd en middelen door te focussen op cruciale kwesties.
  2. Doelgerichtheid: Prioriteren bevordert doelgerichte acties, waardoor men effectiever en gerichter kan handelen.
  3. Kritisch Denken: Het stimuleert kritisch denken door de relevantie en impact van verschillende stellingen te evalueren.
  4. Besluitvorming: Het vergemakkelijkt de besluitvorming door de belangrijkste vraagstukken te identificeren en aan te pakken.
  5. Stressvermindering: Door prioriteiten te stellen, wordt de stress verminderd, omdat men zich concentreert op wat echt van belang is.
  6. Optimalisatie van Resultaten: Het leidt tot betere resultaten door de focus te leggen op de meest waardevolle en impactvolle stellingen.
Werkwijze

De H5P interactie ‘Discussie’ gaat in feite vooraf aan het prioriteren. Als de argumenten allemaal zijn gecategoriseerd, dan kan in de H5P interactie ‘Prioriteit‘ de juiste volgorde in kaart worden gebracht. Gebruikers kunnen per stelling motiveren waarom ze kiezen voor deze plek in de rangorde. Ook is het mogelijk om extra stellingen toe te voegen. Het maken van een samenvatting completeert de prioritering. Het geheel is als Word document te exporteren.

N.B. De interactie is op de publicatiedatum van deze blog nog niet officieel beschikbaar in de H5P-hub.

Voorbeeld

Klik hierboven op Reuse om de H5P interactie te downloaden. Upload deze naar je H5P-hub en je kunt ermee aan de slag.